top of page

Akt & portrett

Lær å tegne eller male

etter levende modell

Det er dessverre ingen kurs i dette emnet for øyeblikket.

Det er ikke uten grunn at figurtegning har vært et grundig studie på tradisjonelle kunstakademier. Akttegning byr på alle utfordringer innen tegnefaget samtidig som det er svært inspirerende. Menneskekroppen er trolig det mest relevante motivet for gjenkjennelse. Og som man sa i antikken: "målestokken for alt"

 

Innhold

Vi tegner/maler etter levende modell. Kurset handler ikke bare om å være flink med anatomi og gjengivelse, men mest om å forstå form og volum, og organisere dette på en rytmisk og spennende måte. Først da blir motivet levendegjort på flaten!

Det er ikke uten grunn at figurtegning har vært et grundig studie på tradisjonelle kunstakademier.

Akt-tegning byr på alle utfordringer innen tegne-faget samtidig som det er svært inspirerende. Menneskekroppen er trolig det mest relevante motivet for gjenkjennelse. Og som man sa i antikken; "målestokken for alt". Derfor er dette studiet viktig for alle visuelle uttrykk.

 

Vi forenkler studiet med å fokusere på enkle problemstillinger av gangen. Mange velger å ta kurset flere ganger. Da rettes studiet mot mer personlig veiledning, og utvikling av tegneferdigheter i den retningen man ønsker å bevege seg.

Målgruppe

Kurset passer for både nybegynnere og viderekomne.

Uerfarne anbefales å starte med blyanttegning i A3 eller A2 format, men man kan gjerne velge andre redskaper (f.eks. kull/kritt) og format etter hvert. Når man føler seg trygg i tegning, kan man også bevege seg over til maleri. (Akt-maling og Akt-tegning foregår i samme rom).

Smittevern

Begrenset anntall deltakere for å overholde gjeldende smittevernsregler

 

Servering

Kaffe/te

 

Utstyr til kurset

Anbefalt tegne-utstyr:

Tegne- eller skisseblokk (minimum A3, gjerne A2 til akt)

Et utvalg blyanter (f.eks. H2, B2 og B6)

Knettgummi

evt. andre tegneredskaper  eks.  kull

 

Anbefalt male-utstyr:

oljemaling  (evt. vannløslig oljemaling)

(akrylmaling anbefales ikke)

lerret

pensler

håndholdt palett

palettkniv

1866978702_pass_foto_frode.jpg

Kursholder: Frode Lillesund

Kontakt: post@oslokunstakademi.com

Nettside: frodelillesund.com

PÅMELDING
HØSTEN 2024

bottom of page